De ‘proef’ periode

De ‘proef’ periode

21 oktober 2018 0 Door Jos Last

Op zondagmorgen las ik het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Daniël. Ik zou ’s middags het verhaal vertellen op de zondagsschool. Toen ik het las werd ik verwonderd door de mooie boodschap die er in te vinden is voor wanneer je gelooft maar ook wanneer je niet gelovig bent.

Korte samenvatting van het verhaal
Drie jaar geleden nadat Jojakim koning van Juda was geworden, werd het land Israël aangevallen door koning Nebukadnessar van Babel. Hij nam een aantal voorwerpen uit de tempel mee terug naar Babel om deze in de tempel te zetten van zijn eigen god. Daarna stuurde Nebukadnessar het hoofd van zijn hofhouding, Aspenaz, terug naar Israël om een aantal Israëlieten naar Babel te halen. Ze zouden onderwezen worden en opgeleid worden om te kunnen werken aan het hof van de koning.

Onder die groep Israëlieten bevond zich ook Daniël, samen met drie vrienden. De koning had voor hen een speciaal ‘dieet’ opgesteld zodat ze goed zouden aansterkten. Daniël, een Jood, leeft naar een aantal reinheidsvoorschriften die God hen gegeven had. Het voedsel dat zij aan het hof van de koning kregen strookte niet met deze voorschriften. Daniël vraagt of hij ander voedsel mag nuttigen. God zorgde ervoor dat de man akkoord ging met deze wens. De man is wel bang dat het niet goed zal gaan. Hij is bang dat Daniël mager en bleek zal worden ten opzichte van de andere jongens. Nu is dat niet zo heel erg, maar het is natuurlijk wel de koning die het dieet heeft samengesteld, dus hij wil liever niet in de problemen komen. Daniël doet een voorstel om het eens tien dagen te proberen. Hij vraagt: “Neem dan tien dagen met ons op de proef, door ons uitsluitend groenten en water te geven. Na deze proefperiode moet u ons uiterlijk vergelijken met dat van de andere jongens, die wel het voedsel van de koninklijke tafel eten”.

Na deze tien dagen bleken Daniël en zijn vrienden veel gezonder te zijn dan de andere jongens. En mogen Daniël en zijn vrienden hun eigen maaltijd eten in plaats van het voedsel wat voorgeschreven was door de koning.

Kuddedieren
Nadat ik het hoofdstuk een aantal keer had doorgelezen schoot me deze gedachte te binnen. Wij zijn binnen deze maatschappij allemaal behoorlijke kuddedieren. Vaak doen we dingen op een bepaalde manier omdat dat nu eenmaal de manier is zoals iedereen dat doet. Wanneer we een idee hebben hoe iets beter kan, durven wij dan op staan en net als Daniël een voorstel te doen? Of blijven wij liever met de stroom meegaan omdat we bang zijn dat mensen ons idee aan de kant zullen schuiven en ons imago gekrenkt zal worden?

De andere kant op kijken
Wanneer iemand anders met een nieuw idee komt, kijken we dan inhoudelijk naar het idee? Of zijn we bang om bestaande dingen te veranderen en kijken we even een andere kant op. De kamerheer uit het verhaal werd door God geleid om tegemoet te komen aan de wens van Daniël. Hij bleef wel kritisch maar ging wel uitdaging aan, en gaf het voorstel een kans om te laten zien of het zou werken.

Raakvlak & Radicaliteit
De bovenstaande voorbeelden hebben raakvlakken met verschillende gebieden. Ons werk, ons gezin, maar ook de kerk waarin we zitten. Misschien zijn we als kerk ook wel bang voor nieuwe ideeën. ‘Dit is de manier waarop we het altijd al hebben gedaan…’ of ‘Iedereen doet het zo, dus dan zal het wel goed zijn’. Ik wil je uitdagen om eens te luisteren naar andere geluiden die je hoort op je werk, in je kerk of in je persoonlijke leven. Veeg die niet gelijk van tafel, maar denk er eens over na wat de voordelen zouden kunnen zijn en geef die nieuwe geluiden, die nieuwe ideeën eens een kans. Daarnaast durven wij als christenen ons kenbaar te maken als volgelingen van Jezus door te getuigen van Jezus in ons dagelijks leven terwijl de wereld om ons heen andere ideologieën heeft? Durven wij de Daniëls te zijn van deze tijd die niet mee willen doen met de rest van de wereld?

Ik hoop en bid dat God je wijsheid en inzicht mag geven in de beslissingen die je neemt in je leven.

Mocht je hierover eens willen doorpraten, de koffie staat klaar!