Stappen in geloof

Stappen in geloof

21 september 2018 3 Door Jos Last

Sinds een tijdje ben ik bezig met fotografie. Ik had al een poos geen blog meer geschreven en nu kwam ik op het idee om een blog te combineren met foto’s, om een verhaal te vertellen doormiddel van foto’s. De uitwerking vind je hieronder:

Stel nu dat je een willekeurige kerk vergelijkt met deze schoenen op de twee pallets. Binnen deze kerk vind je allerlei verschillende soorten mensen. Zoals je hierboven verschillende soorten schoenen ziet heeft iedereen weer een eigen gaven binnen de kerk. De wandelschoenen zijn stevig en sterk. Deze zul je gebruiken wanneer je op ruig terrein komt. Deze wandelschoenen zul je niet zo snel aantrekken wanneer je naar een gala gaat (tenminste ik niet). Hiervoor zijn weer de nettere schoenen geschikt. Zo is het ook in de kerk. Zoals Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe:

“Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.” (1 Korinthe 12 : 4 – 6)

Stel nu dat we de grotere en stevige schoenen zien als gemeenteleden die sterk in het geloof staan en durven uit te stappen in het geloof. We kunnen als gemeente er blij mee zijn dat we zulke bijzondere gemeenteleden hebben met deze gaven. Het gevaar hierin is dat we hier wel snel tevreden kunnen zijn. We laten de mensen die durven uitstappen hun gang maar gaan, zolang we zelf maar niet uit ons comfortabele stulpje hoeven te komen zoals de schoenen die achterblijven op de pallets. Ik denk dat het een taak is aan een ieder van ons om te onderzoeken welke gaven wij zelf hebben.

“Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft” (1 Korinthe 12 : 31)

Ik denk dat Paulus hiermee wil zeggen dat we actief met onze gaven bezig moeten zijn, en moeten zoeken welke gaven wij hebben ontvangen. Paulus zegt in het eerste vers van hoofdstuk 12 dat hij niet wil dat wij onwetend zijn als het gaat over de geestelijke gaven. Hebben wij dan gaven ontvangen? Jazeker! Lees 1 Korinthe 12 : 1 – 11 er maar eens op na. Wat is dan het doel van die gaven? Paulus schrijft in 1 Korinthe 14 : 12 het volgende:

“Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente”.

Een veel voorkomende gezegde is: “Soort zoekt soort”. Mensen zoeken naar andere gemeenteleden die ongeveer of helemaal dezelfde visie hebben als zij hebben. Misschien is het juist wel goed om eens gemeenteleden op te zoeken die verschillen van ons. God heeft ons allemaal uniek gemaakt en we hebben allemaal weer onze eigen taak binnen de kerk. Ik denk alleen dat het ons sterker maakt wanneer we ons verbinden met gemeenteleden die een hele andere visie hebben. We hebben elkaar nodig. Paulus vergelijkt dit met een lichaam. Hij schrijft: “En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig”. We zijn samen een lichaam met als hoofd Jezus Christus. We zijn allemaal één kerk met aan het hoofd onze Here Jezus Christus die wij belijden. Laten we de diversiteit binnen onze kerk omarmen en samenwerken tot opbouw van de gemeente.

Tot slot nog een nadenkertje: In deze blog vergeleek ik de kerk met een aantal schoenen. Schoenen zijn bedoeld om op te lopen. Wanneer ze stilstaan, worden ze stoffig en missen ze hun doel. Misschien is het goed om ook te kijken naar ons als gemeenteleden of we niet teveel stil staan. Een wijs man schreef ooit in een boek: “We zijn als kerk onderweg naar een bestemming. We zijn op reis en we zijn pelgrims. We blijven bewegen totdat we ons doel bereikt hebben. Het is niet de bedoeling dat we ons gaan settelen op deze aarde, maar in beweging blijven. ” Herkennen jullie dit? En wat is hierin jullie visie?