Wat zou er gebeuren

Wat zou er gebeuren

7 juni 2018 0 Door Jos Last

Een docent van mij stelde onlangs tijdens een van de colleges de volgende vraag: “Wat zou er gebeuren als ineens jouw kerk zou verdwijnen? Wat zou de buurt daar van merken”. Het eerste wat er door mijn gedachten schoot is dat er veel mensen wel blij zouden zijn dat ze eindelijk van die pakeer-problematiek af zouden zijn. Dat was natuurlijk een eerste gedachte. Maar wat zou nu werkelijk het effect zijn? Zouden we als kerk, als gemeente gemist worden in onze buurt? Deze vraag bracht mij aan het denken over welke rol de kerk speelt in de maatschappij, welke rol onze kerk speelt in onze stad, onze buurt.

Nu is het eenvoudig om naar de kerk te wijzen en te zeggen dat we hier meer over moeten nadenken, maar hoeveel laten wij zelf zien als gemeenteleden? Hoe kunnen onze buren merken dat we, naast het feit dat we elke zondag netjes naar onze kerk lopen, bij de kerk horen? Dat we gelovig zijn? Dat we Jezus navolgen? Misschien zie ik het wel verkeerd en aan de ene kant hoop ik het ook dat ik het verkeerd zie, maar zijn we niet onze radicaliteit verloren? Zijn we niet lauw aan het worden als kerk van Rijssen? Als Kerk van Jezus?

Westerkerk Amsterdam

Leren kijken door de ogen van Jezus, dat we gaan zien hoe wij als kerk onze stad mogen dienen.

Ik hoop en bid voor onze stad Rijssen dat we met elkaar (meer) mogen gaan zoeken naar hoe God ons wil inzetten in onze stad. Dat we gaan omzien naar onze naasten, dat we niet alleen naar binnen gericht zijn, maar dat we ook een missionaire houding zullen krijgen, een houding waardoor we gaan zien hoe wij als kerk relevant kunnen zijn in onze buurt.

Begrijp me goed, ik zeg niet dat wel alles maar om moeten gooien en alles per direct moeten veranderen, maar dat we gaan leren kijken door de ogen van Jezus, dat we gaan zien hoe wij als kerk onze stad mogen dienen. En dat het bij mag dragen aan de verkondiging van het Evangelie, niet alleen in het buitenland, maar dat ook in Rijssen mensen voor het eerst of opnieuw in aanraking mogen komen met het Evangelie van Jezus Christus.